เมนู

วิธีการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1.เมื่อกดสมัครสมาชิกด้านบนให้กด"เปิดแอพ"เพื่อโหลดแอพได้เลย
1.เมื่อกดสมัครสมาชิกด้านบนให้กด"เปิดแอพ"เพื่อโหลดแอพได้เลย
2.เมื่อโหลดแอพพลิเคชั่นเสร็จแล้วให้กด"เริ่ม"
2.เมื่อโหลดแอพพลิเคชั่นเสร็จแล้วให้กด"เริ่ม"
3.กรอก"เบอร์โทรศัพท์"ของท่านได้เลย
3.กรอก"เบอร์โทรศัพท์"ของท่านได้เลย
4.ระบบจะทำการส่ง SMS เลข 6 หลัก ให้นำเลขนั้นมากรอกใส่ แล้วกด"ตกลง"
4.ระบบจะทำการส่ง SMS เลข 6 หลัก ให้นำเลขนั้นมากรอกใส่ แล้วกด"ตกลง"
5.ระบบจะให้ใส่ชื่อนามสกุล เมื่อใส่เสร็จแล้วให้กด"ถัดไป"
5.ระบบจะให้ใส่ชื่อนามสกุล เมื่อใส่เสร็จแล้วให้กด"ถัดไป"
6.เลือก"เพศ"ของท่านได้เลย
6.เลือก"เพศ"ของท่านได้เลย
7.จากนั้นระบบจะให้เลือกวันเดือนปีเกิดของท่าน
7.จากนั้นระบบจะให้เลือกวันเดือนปีเกิดของท่าน
8.ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดแล้วกด"เรียบร้อย"
8.ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดแล้วกด"เรียบร้อย"